Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Reklama

Nzoz genomed > Badania genetyczne > Lista badań

Waluta:   

Badania genetyczne

Genotypowanie IL28B - prognozowanie skuteczności terapii zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV)

Testy genetyczne oferowane przez NZOZ Genomed

Opis badaniaKod badaniaCenaTermin realizacji
Genotypowanie IL28B - prognozowanie skuteczności terapii zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV)
Identyfikacja wariantu rs12979860:C>T w genie IFNL3 (IL28B)
   Badanie wykonujemy:
  • ze śliny (pobranie materiału wymaga naplucia do probówki, zestaw niezalecany dla dzieci poniżej 5 roku życia)
  • z kropli krwi (zestaw do pobierania krwi z palca)
  • z krwi żylnej pobranej na EDTA (probówka morfologiczna)
IL28B-1 300.00 zł do 3 tygodni
Genotypowanie IL28B - prognozowanie skuteczności terapii zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV)
Identyfikacja wariantu rs8099917:T>G w genie IFNL3 (IL28B) - diagnostyka uzupełniająca po procedurze IL28B-1
   Badanie wykonujemy:
  • ze śliny (pobranie materiału wymaga naplucia do probówki, zestaw niezalecany dla dzieci poniżej 5 roku życia)
  • z kropli krwi (zestaw do pobierania krwi z palca)
  • z krwi żylnej pobranej na EDTA (probówka morfologiczna)
IL28B-2 180.00 zł do 3 tygodni

Nomenklatura wariantów wg Human Genome Variation Society (HGVS) v.15.11. Numeracja eksonów zgodna z sekwencją referencyjną HGMD oraz z sekwencją genomową hg38.
Klasyfikacja patogenności wariantów wg. American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG).
Warianty patogenne zidentyfikowane w NGS są potwierdzane metodą Sangera.


Genotypowanie IL28B

Zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) stanowią poważny problem kliniczny, epidemiologiczny i społeczny. Obecnie jest to jeden z najistotniejszych problemów zdrowia publicznego. Rozprzestrzenienie wirusa następuje poprzez kontakt z zakażoną krwią. Może nastąpić m. in. w trakcie różnego typu zabiegów medycznych czy kosmetycznych, jeśli nie są przestrzegane zasady higieny i odpowiedniego przygotowania (sterylizacji) narzędzi. Objawy zakażenia wirusem HCV są zazwyczaj niespecyficzne, mało swoiste i często bagatelizowane. Łatwo wytłumaczyć np. złe samopoczucie, zmęczenie, osłabienie, nudności, objawy grypopodobne, przyczynami innymi niż zakażenie HCV. Często osoba będąca nosicielem wirusa HCV nie zdaje sobie z tego sprawy i nieświadomie stanowi zagrożenie dla innych. W związku z tym niezwykle istotna jest wczesna i trafna diagnoza. Precyzyjne rozpoznanie daje szansę na rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, znaczną poprawę jakości i długości życia osoby zakażonej.

Genotypowanie interleukiny 28B, czyli prognozowanie skuteczności terapii zakażenia wirusem HCV - zalecane przed rozpoczęciem leczenia w terapii skojarzonej pegylowanym interferonem alfa oraz rybawiryną (PEG-IFN/RBV) lub terapii potrójnej wzbogaconej o leki nowej generacji (Incivek lub Victrelis + PEG-IFN/RBV) szczególnie wskazane u pacjentów zakażonych genotypem 1 wirusa. Rekomendowane jest wykonanie genotypowania interleukiny 28B w celu wyboru właściwego schematu leczenia. Badanie jest narzędziem, które umożliwia przewidywanie indywidualnej odpowiedzi na leczenie osoby zainfekowanej i umożliwia zastosowanie optymalnej terapii.

W aktualnym piśmiennictwie z zakresu diagnostyki i leczenia zakażenia wirusem HCV rekomendowane jest wykonanie badań genetycznych dwóch polimorfizmów zlokalizowanych w sekwencji poprzedzającej gen IL28B: rs12979860 i rs8099917.
lista badań

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive