Nzoz genomed > Certyfikaty

Certyfikaty Drukuj

Nasze certyfikaty    

Genomed SA uzyskał w 2020 roku maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN (European Molecular Quality Network) w zakresie genotypowania przy wykorzystaniu sekwencjonowania DNA metodami NGS oraz Sangera, wykrywania wirusa SARS-CoV-2  oraz w zakresie diagnostyki wrodzonych niedoborów odporności (SCID).


Laboratorium NZOZ Genomed uzyskało certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka: „Laboratorium rekomendowane przez PTGC” na lata 2020-2022 w zakresie badań molekularnych zmian konstytucyjnych.


Laboratorium NZOZ Genomed uzyskało certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka: „Laboratorium rekomendowane przez PTGC” na lata 2020-2022 w ramach cytogenetyki molekularnej w zakresie badań techniką MLPA.


Laboratorium Genomed S.A. uzyskało maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN (European Molecular Quality Network) w zakresie nieinwazyjnego, genetycznego badania prenatalnego NIPT (Common Aneuploidies) oraz diagnostyki genetycznej choroby Wilsona za rok 2019.Genomed SA uzyskał maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN (European Molecular Quality Network) w zakresie genotypowania i interpretacji wyników sekwencjonowania DNA metodą Sangera (DNA sequencing - FULL SCHEME) oraz w zakresie genotypowania metodą NGS za rok 2018. Najwyższe noty uzyskano także w badaniu pilotażowym w zakresie diagnostyki genetycznej raka jajnika w celu kwalifikacji do leczenia celowanego, zarówno wariantów germinalnych jak i badania tkanki nowotworowej (Ovarian cancer vGermline, Ovarian cancer vSomatic).

     
NZOZ Genomed uzyskał certyfikat zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości CF Network
( Cystic Fibrosis Network ) za 2018 rok w zakresie:
 • genotypowania, interpretacji i raportowania wyników dla mukowiscydozy i chorób CFTR-zależnychLaboratorium NZOZ Genomed uzyskało certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka: „Laboratorium rekomendowane przez PTGC” na lata 2017-2019 w zakresie technik molekularnych.
Laboratorium diagnostyczne jest wpisane na listę laboratoriów prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 2854.Laboratorium NZOZ Genomed uzyskało certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka: „Laboratorium rekomendowane przez PTGC” na lata 2015-2016 w zakresie technik molekularnych.NZOZ Genomed uzyskał certyfikat zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości CF Network
( Cystic Fibrosis Network ) za 2016 rok w zakresie:
 • genotypowania, interpretacji i raportowania wyników dla mukowiscydozy i chorób CFTR-zależnych
NZOZ Genomed uzyskał certyfikat zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości CF Network
( Cystic Fibrosis Network ) za 2015 rok w zakresie:
 • genotypowania, interpretacji i raportowania wyników dla mukowiscydozy i chorób CFTR-zależnychNZOZ Genomed uzyskał najwyższe wyniki w kontrolach jakości EMQN  ( European Molecular Quality Network ) za rok 2017 w zakresie genotypowania i interpretacji wyników dla wrodzonej łamliwości kości (OI), wrodzonego przerostu kory nadnerczy (CAH), rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) i uszkodzeń mitochondrialnego DNA (mtDNA). Genomed otrzymał także za ten rok, jako jedyna placówka w Polsce, certyfikat w zakresie nieinwazyjnego prenatalnego testu genetycznego - NIPT (Aneuploidies – pilot) oraz identyfikacji wariantów somatycznych w nowotworach (NGS vSomatic).

NZOZ Genomed uzyskał najwyższe wyniki w kontrolach jakości EMQN  ( European Molecular Quality Network ) za rok 2017 w zakresie genotypowania i interpretacji wyników dla wrodzonej łamliwości kości (OI), wrodzonego przerostu kory nadnerczy (CAH), rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) i uszkodzeń mitochondrialnego DNA (mtDNA).

NZOZ Genomed uzyskał najwyższą liczbę punktów w kontrolach jakości EMQN  ( European Molecular Quality Network ) za rok 2016 w zakresie sekwencjonowania DNA metodą Sangera i sekwencjonowania nowej generacji (DNA-SEQ (Full) i NextGen DNA Sequencing (vGermline)) oraz genotypowania dla Hipercholesterolemii rodzinnej (FHL) i Zespołu łamliwego chromosomu X (FRAX, Full scheme).NZOZ Genomed uzyskał maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) w zakresie sekwencjonowania nowej generacji (NGS) za rok 2015.NZOZ Genomed uzyskał maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) w zakresie interpretacji wyników badań genetycznych, w kontrolach dotyczących izolowanego niedosłuchu (DFNB1), mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2 (MEN2) (najwyższy możliwy wynik) i polipowatości gruczolakowatowej jelita grubego (FAP) (najwyższy możliwy wynik) za rok 2015.NZOZ Genomed uzyskał maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) w zakresie genotypowania, w kontrolach dotyczących jakości sekwencjonowania (najwyższy możliwy wynik) i patologii molekularnej (analiza materiału z niedrobnokomórkowego raka płuca) oraz sekwencjonowania nowej generacji (NGS) za rok 2014.

NZOZ Genomed uzyskał maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) w zakresie genotypowania i interpretacji wyników dla dziedzicznego nowotworu piersi oraz wrodzonego przerostu kory nadnerczy (Familial Breast Cancer (Full Scheme), Congenital Adrenal Hyperplasia) za rok 2014.


NZOZ Genomed uzyskał maksymalną liczbę punktów w kontroli jakości EMQN ( European Molecular Quality Network ) w zakresie genotypowania i interpretacji  wyników dla dowolnego markera (DNA sequencing - FULL SCHEME) za rok 2011.


NZOZ Genomed uzyskał certyfikat EMQN ( European Molecular Quality Network )
w zakresie genotypowania i interpretacji wyników dla
 • Y-Chromosome microdeletions
 • Fragile X syndrome testing (PCR ONLY)
 • Spinal Muscular Atrophy


NZOZ Genomed uzyskał certyfikat EMQN ( European Molecular Quality Network )
w zakresie genotypowania i interpretacji wyników dla
 • Identyfikacji mikrodelecji AZF chromosomu Y w niepłodności męskiej
 • Hemochromatozy
 • BRCA1 i BRCA2
 • Wykrywania dowolnych mutacji (Mutation Scanning)
 • Sekwencjonowania
_


NZOZ Genomed uzyskał certyfikat CF Network (Cystic Fibrosis Network) w zakresie

 • genotypowania i interpretacji wyników dla mukowiscydozy i chorób CFTR-zależnychLaboratorium NZOZ Genomed należy do Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki CzłowiekaNZOZ Genomed uzyskał certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetycznego w zakresie diagnostyki
 • Przedwczesnego wygasania funkcji jajników
 • Rdzeniowego zaniku mięśni
 • Niedoboru MTHFR
 • Zespołu Noonan
 • Zespołu łamliwego chromosomu X
 • Zespołu Angelmana, Pradera-Williego
 • Zespołu Niemanna-Picka typu C


NZOZ Genomed uzyskał certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetycznego w zakresie diagnostyki
 • Deficytu Alfa-1-antytrypsyny
 • Nietolerancji laktozy typu dorosłego
 • Ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki
 • Mukowiscydozy
 • Hipercholesterolemii rodzinnej
 • Kardiomiopatii przerostowej
 • Hiperprotrombinemii
 • Jaskry młodzieńczej otwartego kąta
 • Zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem
 • Mukopolisacharydozy typu VI


NZOZ Genomed uzyskał certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetycznego w zakresie diagnostyki
 • Hemochromatozy rodzinnej


NZOZ Genomed uzyskał certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetycznego w zakresie diagnostyki
 • Nawracających poronień
 • Niepłodności męskiej (analiza mutacji w geneie CFTR oraz identyfikacja mikrodelecji regionu AZF w chromosomie Y
 • Niewrażliwości na androgenyNZOZ GENOMED uczestniczył w kontroli jakości badań przesiewowych noworodków w kierunku mukowiscydozy organizowanej przez CDC/APHL (USA). Laboratorium uzyskało prawidłowy wynik (100% zgodności).

PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W NZOZ GENOMED

Genomed jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie Genetyka Kliniczna pod numerem 68-000355-001-0001


 
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive