Relacje inwestorskie > Raporty > Raporty espi > Raport espi nr 2/2020 - otrzymanie pozwu
Raporty ESPIDrukuj
Raport ESPI nr 2/2020 - Otrzymanie pozwu    

Uwaga, otwiera nowe okno.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka" lub "Emitent"_, informuje, że w dniu 28 maja 2020 r. wpłynął do Spółki odpis pozwu złożonego przez osobę fizyczną _"Powód"_ w Sądzie Okręgowym w Warszawie, datowanego na 8 stycznia 2020 r., skierowanego przeciwko trzem podmiotom, w tym Genomed S.A.

Powód domaga się zasądzenia solidarnie od wszystkich pozwanych: kwoty 900.000 zł tytułem zadośćuczynienia, kwoty 73.190 zł tytułem odszkodowania, kwoty 9.000 zł miesięcznie tytułem renty.
Powód wywodzi odpowiedzialność Emitenta z tytułu realizacji testu genetycznego NIFTY, wykonanego przez Spółkę w roku 2015.
Test wykonany został w oparciu o umowę zawartą z międzynarodowym dostawcą licencji na test NIFTY i zgodnie z wszelkimi obowiązującymi procedurami.

W opinii Spółki wywiedzione przeciwko niej powództwo jest bezzasadne - zarówno co do zasady jak i wysokości. Emitent stoi na stanowisku, że zgłoszone wobec niej żądania nie mają uzasadnionych podstaw prawnych i faktycznych.

Podstawa prawna:                                
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive