Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Annual reports > Raport ebi 14/2017 - raport roczny genomed s.a. za...
Annual ReportsPrint
Raport EBI 14/2017 - Raport roczny Genomed S.A. za 2016 rok     

Attention: open in a new window.

Zarząd GENOMED S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2016.


Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

2016_genomed_raport_roczny.pdf

genomed_sprawozdanie_finansowe_2016.zacznik1.pdf

genomed_sprawozdanie_zarzadu_2016_zacznik2.pdf


genomed_opinia_i_raport_bieglego_2016_zacznik3.pd

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive