• POLGENOM - POLSKA REFERENCYJNA BAZA GENOMOWA - WWW.POLGENOM.PL
Aktualności
article thumbnailDnia 24 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja „POLGENOM – POLSKA REFERENCYJNA BAZA GENOMOWA”.  Konferencja zorganizowana została przez Genomed SA jako lidera konsorcjum POLGENOM, w którego skład weszły także Międzynarodo [ ... ] więcej>>


article thumbnail28 lutego odbędzie się po raz szósty Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Choroby rzadkie to poważne schorzenia o przewlekłym i ciężkim przebiegu, najczęściej uwarunkowane genetycznie. Genomed od początku swojej działalności rozwija diagnostykę [ ... ] więcej>>


article thumbnail16 grudnia 2016 r. odbyło się coroczne szkolenie dla lekarzy, akredytowane przez Izbę Lekarską, zorganizowane już po raz czwarty przez Genomed SA. Program spotkania został przygotowany tak, aby każdy uczestnik mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w [ ... ] więcej>>
O nas

WIZJA

Spółka Genomed powstała, by rozwijać diagnostykę  molekularną opartą na sekwencjonowaniu DNA i wprowadzać na rynek polski i  europejski metody oparte na Sekwencjonowaniu Nowej Generacji (ang. Next Generation Sequencing - NGS).

MISJA

Genomed S.A. w najbardziej efektywny i innowacyjny sposób zaspokaja zapotrzebowanie na usługi związane z diagnostyką genetyczną opartą na sekwencjonowaniu DNA.  Rozwijana  przez zespół technologia pozwala na odczytanie i analizę dowolnego genu, z puli poznanych 6 500 genów związanych z chorobami genetycznymi. Spółka w obecnej chwili  ma w swojej podstawowej ofercie analizę mutacji odpowiedzialnych za ponad 140 jednostek chorobowych, a liczba ta stale wzrasta dzięki wykorzystaniu technologii  NGS.

Zespół Genomed S.A. jest  w stanie analizować sekwencje genów w poszukiwaniu praktycznie wszelkich mutacji związanych z chorobami dziedzicznymi. Tak szeroką ofertę mają jedynie najlepsze światowe placówki diagnostyki genetycznej. Zaufanie klientów i przewaga technologiczna nad konkurencją gwarantuje ciągły wzrost przychodów z działalności i maksymalizację zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Obecne działania spółki ukierunkowane są na wprowadzenie technologii genomowej do medycyny spersonalizowanej - nowego sektora usług związanych z ochroną naszego zdrowia. Genomed S.A. to  wiodąca placówka medycyny spersonalizowanej, której główne cele to wprowadzenie do praktyki  medycznej profilaktyki genomowej oraz stworzenie kliniki terapii genowych. Wykonujemy ponadto różnorodne usługi sekwencjonowania, analizy i syntezy DNA na rzecz rynku biotechnologii i nauki.