Banner
Banner

Relacje inwestorskie > General meetings
General MeetingsPrint
General Meetings - only in polish    

Attention: open in a new window.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2013 r.


Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku na wniosek akcjonariusza Genomed S.A. o umieszczenie w porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 r .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011 r .


odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive