Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 7/2023 - zmiany w składzie organów zarz...
Current ReportsPrint
Raport EBI 7/2023 - Zmiany w składzie organów zarządzających Genomed S.A.     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2023 roku, w związku wygaśnięciem mandatów członków Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład zarządu na nową 2-letnią kadencję następujące osoby:

1) Andrzej Henryk Pałucha,
2) Marek Zagulski,
3) Iwona Wach

Jednocześnie zgodnie z postanowieniami §17 ust. 2 Statutu Spółki, na zasadzie uprawnień osobistych przyznanych określonym akcjonariuszom, do Zarządu zostały również powołane na kolejną 2-letnią kadencję następujące osoby:

1) Anna Boguszewska-Chachulska
2) Anna Piotrowska-Mietelska

Aktualny skład Zarządu Spółki wygląda następująco:

1) Anna Boguszewska-Chachulska, Prezes Zarządu
2) Marek Zagulski, Członek Zarządu
3) Andrzej Pałucha, Członek Zarządu
4) Anna Piotrowska-Mietelska, Członek Zarządu
5) Iwona Wach, Członek Zarządu

Załączniki:

Życiorysy zawodowe członków Zarządu

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive