Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 9/2012 -treść uchwał podjętych na zwza...
Current ReportsPrint
Raport EBI 9/2012 -Treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki Genomed S.A. w dniu 29.06.2012 r.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki Genomed S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku.
Zarząd Emitenta informuje ponadto o odstąpieniu przez ZWZA od rozpatrzenia punktu 14 planowanego porządku obrad.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport


Załącznik


Osoby reprezentujące spółkę:
  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive