Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 16/2011 - zawarcie istotnej umowy
Current ReportsPrint
Raport EBI 16/2011 - Zawarcie istotnej umowy    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki Genomed S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21.11.2011r. zawarł w trybie obiegowym Umowę pomiędzy Spółką a Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, której przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu sekwencjonowania genomowego i sekwencjonowania standardowego ("Umowa").
Umowa została zawarta na okres 26 miesięcy licząc od dnia jej podpisania. Łączna wartość przedmiotu Umowy wynosi 399.934,50 zł brutto.
Umowa została uznana przez Spółkę za istotną ze względu na jej znaczący udział w realizowanej przez Spółkę strategii rozwoju sprzedaży usług sekwencjonowania z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii genomowej, zarówno dla instytucji naukowych, jak i podmiotów komercyjnych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu


odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive