Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 5/2012 - przedłużenie obowiązywania umo...
Current ReportsPrint
Raport EBI 5/2012 - Przedłużenie obowiązywania umowy z Autoryzowanym Doradcą Emitenta    

Attention: open in a new window.

Zarząd GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 30 maja 2012 r. Emitent zawarł z NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie aneks do umowy o oferowanie papierów wartościowych oraz ich wprowadzenie na rynek NewConnect z dnia 10 listopada 2010 r., na podstawie którego przedłużone zostało obowiązywanie tej umowy w zakresie wykonywania przez NOBLE Securities S.A. czynności i zadań Autoryzowanego Doradcy, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3 Umowy, tj. w zakresie współdziałania z Emitentem, jako Autoryzowany Doradca, w sprawach obowiązków informacyjnych Emitenta wynikających z obowiązujących regulacji dotyczących Alternatywnego Systemu Obrotu oraz bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym akcji wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu.
Umowa została przedłużona w powyższym zakresie na czas określony, tj. do dnia 31 maja 2013 r.
Z uwagi na podjęcie przez Emitenta decyzji o kontynuowaniu współpracy z Autoryzowanym Doradcą przez okres dłuższy niż rok od dnia pierwszego notowania akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu, niniejsza informacja ma w ocenie Emitenta charakter istotny w rozumieniu § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu


odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive