Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 2/2013 - podpisanie umowy z narodowym c...
Current ReportsPrint
Raport EBI 2/2013 - Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11.02.2013 powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Umowa dotyczy wykonania i finansowania projektu, realizowanego w ramach Programu "INNOTECH" w ścieżce programowej IN-TECH pt.: "Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej".Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015 przez konsorcjum POLGENOM, którego liderem jest Spółka. W skład konsorcjum wchodzą: Genomed S.A., Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz firma informatyczna 24 Godziny Sp z o.o. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 4.648.937,00 złotych.

Celem projektu, który zakłada ścisłą współpracę Spółki z najlepszymi instytutami w dziedzinie biologii molekularnej i medycyny w Polsce, jest uzyskanie genomowej bazy referencyjnej polskiej subpopulacji kaukaskiej, opartej na sekwencjach genomowych zdrowych polskich seniorów. Uzyskanie bazy referencyjnej umożliwi bardziej efektywne i prawidłowe diagnozowania genetycznych chorób Polaków oraz przyczyni się do rozwoju spersonalizowanych terapii. Spółka planuje wdrożenie i wykorzystanie bazy do celów komercyjnych, w tym analizy genomów i diagnostyki.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive