Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 1/2013 - harmonogram publikowania rapor...
Current ReportsPrint
Raport EBI 1/2013 - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku:

RAPORTY KWARTALNE:
  • Raport za IV kwartał 2012 roku: 14 lutego 2013 r.
  • Raport za I kwartał 2013 roku: 14 maja 2013 r.
  • Raport za II kwartał 2013 roku: 14 sierpnia 2013 r.
  • Raport za III kwartał 2013 roku: 14 listopada 2013 r.

RAPORT ROCZNY:
  • Raport roczny za 2012 rok: 4 czerwca 2013 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.


Raport

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive