Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 12/2013 - rezygnacja z pełnienia funkcj...
Current ReportsPrint
Raport EBI 12/2013 - Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13.06.2013 roku Pan Marek Zagulski działając na podstawie § 17 pkt 7 Statutu Spółki złożył w Spółce rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Genomed S.A. z dniem 27.06.2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

Raport


Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Pałucha - Członek Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive