Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 14/2013 - zwołanie nadzwyczajnego walne...
Current ReportsPrint
Raport EBI 14/2013 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMED S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 sierpnia 2013 roku na godzinę 13.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Ponczowa 12.

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 16 lipca 2013 r., tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Genomed S.A.:
  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1 321 301 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 2 540 301 głosów.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze można pobrać ze strony internetowej Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Raport

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive