Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 10/2015 - nowe laboratorium nifty firmy...
Current ReportsPrint
Raport EBI 10/2015 - Nowe laboratorium NIFTY firmy Genomed S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2015 roku zakończony został z sukcesem transfer technologii nieinwazyjnego genetycznego testu prenatalnego NIFTY i uruchomiona została działalność komercyjna nowego laboratorium, wykonującego te badania. Dzięki zawartej z BGI Europe A/S umowie o współpracy i dokonanym na jej podstawie transferze technologii, Spółka może wykonywać badanie NIFTY w całości w Polsce, we własnym, wysokoprzepustowym laboratorium o najwyższej klasie czystości. Nowe laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszy zestaw sprzętu, umożliwiający wykonywanie na dużą skalę badań opartych na technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing, NGS).
Genomed S.A. uzyskała wyłączność na wykonywanie i oferowanie badania NIFTY na terytorium naszego kraju oraz Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Planowane przychody z wykonywania tego badania na najbliższe 3 lata wyniosą ponad 15 mln złotych. Zawarta umowa zapewnia dalszą współpracę przy rozwoju testu NIFTY. Spółka informowała o rozwoju współpracy z tym kontrahentem w raportach bieżących nr 4/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku,  nr 6/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku i 15 /2013 z 25 lipca 2013 r.  
Wartość światowego rynku nieinwazyjnych,  prenatalnych badań genetycznych, szacowana na 530 mln USD w 2013 r., osiągnie 1,97 mld USD w 2020 r. NIFTY jest najczęściej wykonywanym nieinwazyjnym testem prenatalnym na świecie,  dostępnym obecnie w 10 krajach Europy, o wysokim potencjale wzrostu sprzedaży w Polsce w związku z obserwowanym opóźnianiem macierzyństwa i wynikajacym z tego wzrastającym ryzykiem nieprawidłowości chromosomowych płodu.

W czerwcu tego roku badanie NIFTY uzyskało europejski certyfikat EC Certificate – Full Quality Assurance, potwierdzający spełnienie wymagań dyrektywy 98/79/EC, dotyczącej wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive