Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 16/2015 - zakończenie realizacji projek...
Current ReportsPrint
Raport EBI 16/2015 - Zakończenie realizacji projektu w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2015 roku zakończona została realizacja projektu nr UDA-POIG.01.04.00-14-246/11-00 „Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej”, realizowanego w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej nr 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Celem projektu było opracowanie innowacyjnych usług dla medycyny spersonalizowanej, opartych na technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS), zastosowanej do masowej analizy wybranych regionów genomu pacjentów. Rezultaty projektu obejmują min. wniosek patentowy, chroniący innowacyjną metodę diagnostyki nowotworowej, oraz zestaw paneli wielogenowych, ukierunkowanych szczególnie na ocenę predyspozycji do rozwoju chorób nowotworowych, które zostaną wdrożone w ramach oferty diagnostycznej Spółki. Planowane przychody z tych badań pozwolą Spółce osiągnąć do końca 2018 roku dodatkowe wpływy w wysokości ponad 4 mln zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive