Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 21/2015 - zmiany w składzie rady nadzor...
Current ReportsPrint
Raport EBI 21/2015 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Genomed S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 23 grudnia  2015 r., do Spółki wpłynęło oświadczenie MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Akcjonariusz”) o skorzystaniu przez Akcjonariusza z przysługującego mu uprawnienia osobistego i powołaniu do Rady Nadzorczej pana Macieja Piotra Kowalskiego oraz  powierzeniu mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Życiorys pana Macieja Piotra Kowalskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki wygląda następująco:

1) Maciej Piotr Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Piotr Mariusz Skowron - Członek Rady Nadzorczej
3) Tomasz Bykowski – Członek Rady Nadzorczej
4) Bogusław Bobula – Członek Rady Nadzorczej
5) Mieczysław Prószyński – Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

CV_Maciej_Kowalski.pdf

Osoby reprezentujące spółkę

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive