Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 19/2017 - przedłużenie obowiązywania um...
Current ReportsPrint
Raport EBI 19/2017 - Przedłużenie obowiązywania umowy z autoryzowanym doradcą emitenta     

Attention: open in a new window.


Zarząd GENOMED S.A., z siedzibą w Warszawie, ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu  29 grudnia 2017 roku podpisał aneks do Umowy z Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, o oferowanie papierów wartościowych oraz ich wprowadzenie na rynek NewConnect z dnia 10 listopada 2010 r., na podstawie którego przedłużone zostało obowiązywanie tej umowy w zakresie wykonywania przez Noble Securities S.A. czynności i zadań Autoryzowanego Doradcy, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3 Umowy, tj. w zakresie współdziałania z Emitentem, jako Autoryzowany Doradca, w sprawach obowiązków informacyjnych Emitenta wynikających z obowiązujących regulacji dotyczących Alternatywnego Systemu Obrotu oraz bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym akcji wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu. Umowa została przedłużona w powyższym zakresie na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Osoby reprezentujące Spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive