Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 7/2018 - zwołanie nadzwyczajnego walneg...
Current ReportsPrint
Raport EBI 7/2018 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMED S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") na dzień 24 lipca 2018 roku na godzinę 11.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Ponczowa 10.
W porządku obrad NWZ znajduje się w szczególności uchwała Nr 4 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, obejmująca zmiany w § 8 ust. 1 pkt 8_, § 9 ust. 3, § 15 ust. 4, § 15 ust. 6, § 15 ust. 8, § 15 ust. 9, § 15 ust. 10, § 15 ust. 14, § 17 ust. 2, § 17 ust. 4, § 17 ust. 6 oraz § 17 ust. 7 Statutu.
Uchwała Nr 5 zawiera treść nowego tekstu jednolitego statutu.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.
Wzory pełnomocnictw oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie internetowej Emitenta: http://www.genomed.pl/index.php/pl/wza. 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące  spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu


odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive