Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 13/2018 - rejestracja zmian statutu spó...
Current ReportsPrint
Raport EBI 13/2018 - Rejestracja zmian statutu spółki Genomed S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 września 2018 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 września 2018 r., zgodnie z którym do prowadzonego dla spółki rejestru przedsiębiorców wpisane zostały zmiany Statutu Spółki, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 lipca 2018 r.


Przedmiotem zmiany były następujące postanowienia Statutu Spółki: § 8 ust. 1 pkt 8), § 9 ust. 3, § 15 ust. 4, § 15 ust. 6, § 15 ust. 8, § 15 ust. 9, § 15 ust. 10, § 17 ust. 2, § 17 ust. 4, § 17 ust. 6, § 17 ust. 7. Dodano do treści Statutu: § 15 ust. 14A.


Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu przed dokonanymi zmianami stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: §6 ust. 4 oraz §4 ust. 2 pkt 2) lit. a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:

Statut Genomed S.A. obowiązujący od dnia 11.09.2018 r.

Statut Genomed S.A. obowiązujący do dnia 11.09.2018 r.Osoby reprezentujące spółkę

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive