Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 14/2018 - zwołanie nadzwyczajnego walne...
Current ReportsPrint
Raport EBI 14/2018 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMED S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 24 października 2018 roku na godzinę 13.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Ponczowa 10.

W porządku obrad NWZ znajduje się w szczególności uchwała Nr 4 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, obejmująca zmiany w § 8 Statutu, § 9 ust. 3 Statutu oraz § 15 ust. 4 Statutu. Uchwała Nr 5 zawiera treść tekstu jednolitego statutu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.
Wzory pełnomocnictw oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie internetowej Emitenta: http://www.genomed.pl/index.php/pl/wza.

Podstawa prawna: Inne uregulowania


Osoby reprezentujące  spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive