Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 17/2018 - zmiany w składzie zarządu gen...
Current ReportsPrint
Raport EBI 17/2018 - Zmiany w składzie Zarządu Genomed S.A    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 8 listopada 2018  r., do Spółki wpłynęło oświadczenie akcjonariusza - Diagnostyka sp. z o.o.  („Akcjonariusz”) o skorzystaniu przez Akcjonariusza z przysługującego mu uprawnienia osobistego i powołaniu do Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Kostyry.

Życiorys Pana Krzysztofa Kostyry stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Aktualny skład Zarządu Spółki wygląda następująco:

1) Anna Boguszewska-Chachulska, Prezes  Zarządu
2) Marek Zagulski, Członek Zarządu  
3) Andrzej Pałucha, Członek Zarządu
4) Krzysztof Kostyra, Członek Zarządu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Krzysztof Kostyra CV

Osoby reprezentujące spółkę

  • Andrzej Pałucha - Członek Zarządu
  • Krzysztof Jerzyk - Prokurent
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive