Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 1/2022 - harmonogram publikowania rapor...
Current ReportsPrint
Raport EBI 1/2022 - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku     

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:
RAPORTY KWARTALNE:

• Raport za IV kwartał 2021 roku: 14 lutego 2022 r.
• Raport za I kwartał 2022 roku: 13 maja 2022 r.
• Raport za II kwartał 2022 roku: 12 sierpnia 2022 r.
• Raport za III kwartał 2022 roku: 15 listopada 2022 r.

RAPORT ROCZNY:

• Raport roczny za 2021 rok: 23 maja 2022 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Krzysztof Jerzyk - Prokurent


odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive