Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 17/2017 - podpisanie istotnej umowy
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 17/2017 - Podpisanie istotnej umowy    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że dnia 13 lipca 2017 r. podpisana została w trybie obiegowym umowa pomiędzy Spółką a Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu ("ICHB PAN"), której przedmiotem jest sukcesywne świadczenie przez Spółkę na rzecz ICHB PAN usług sekwencjonowania bibliotek RNA metodą sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS) oraz analizy bioinformatycznej uzyskanych danych. Umowa zawarta została na okres jednego roku, tj. do 3 lipca 2018 r., a jej wartość wynosi 595.910,40 zł brutto.
ICHB PAN to interdyscyplinarny ośrodek badawczy o statusie Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), który otrzymują najlepsze instytucje naukowe, prowadzące badania na poziomie międzynarodowym. Emitent współpracuje z ICHB PAN od 2009 roku, usługi świadczone przez Spółkę obejmują m.in. syntezę oligonukleotydów oraz sekwencjonowania DNA metodą Sangera oraz NGS.
W opinii Spółki podpisanie przedmiotowej umowy jest potwierdzeniem zdobytego przez Emitenta doświadczenia w realizacji wysoce złożonych projektów, opartych na najnowszych technologiach genomowych, oraz opracowania przez zespół bioinformatyczny Genomed S.A. zestawu zaawansowanych narzędzi analizy danych.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarząduodwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive