Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 6/2018 - zawiadomienie o zmianie stanu...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 6/2018 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Genomed S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2018 r. otrzymał od MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Otwarty, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji. W załączeniu przekazujemy treść zawiadomienia.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Zawiadomienie

Osoby reprezentujące  spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu


odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive