Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 12/2018 - wykaz akcjonariuszy posiadaj...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 12/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GENOMED S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.     

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2018 r. Lista stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarząd
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive