Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 26/2018 - podpisanie istotnej umowy
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 26/2018 - Podpisanie istotnej umowy    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że dnia 23 października 2018 r. podpisana została w trybie obiegowym umowa pomiędzy Spółką a Narodowym Instytutem Leków z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chełmskiej 30/34, której przedmiotem jest sukcesywne świadczenie przez Spółkę usług sekwencjonowania metodą nowej generacji (ang. NGS) prawie dwu tysięcy genomów bakteryjnych. Umowa zawarta została na okres 15 miesięcy, tj. do 23 stycznia 2020 r., a jej wartość wynosi 1.140.431,40 PLN brutto.

W opinii Spółki podpisanie przedmiotowej umowy jest potwierdzeniem dominującej pozycji Emitenta na rynku usług NGS.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące  spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive