Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Quarterly reports > Raport ebi 9/2023 - raport kwartalny genomed s.a. ...
Quarterly ReportsPrint
Raport EBI 9/2023 - Raport kwartalny Genomed S.A. za II kwartał 2023 roku     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2023 r.

Załączniki:

2023Q2_Genomed_2023_08_11.pdf

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Krzysztof Jerzyk - Prokurent
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive