Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Quarterly reports > Raport ebi 13/2021 - raport kwartalny genomed s.a....
Quarterly ReportsPrint
Raport EBI 13/2021 - Raport kwartalny Genomed S.A. za III kwartał 2021 roku     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2021 r.

Załączniki:

2021Q3_Genomed_2021_11_15.pdf

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Krzysztof Jerzyk - Prokurent
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive