Reklama
Reklama

Relacje inwestorskie > Raporty > Raporty espi > Raport espi 1/2017 - przyznanie dofinansowania na ...
Raporty ESPIDrukuj
Raport ESPI 1/2017 - Przyznanie dofinansowania na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego    

Uwaga, otwiera nowe okno.

Zarząd Genomed S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lutego 2017 r. otrzymał zawiadomienie o przyznaniu Spółce dofinansowania na realizację projektu w ramach działania: Oś priorytetowa I "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" dla Działania 1.2 "Projekty badawczo-rozwojowe" dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 2.071.459,95 zł. Całkowity koszt projektu brutto to 3.231.880,75 zł. Przyznana dotacja jest przeznaczona na opracowanie metod nieinwazyjnej diagnostyki genetycznej i profilaktyki chorób nowotworowych, opartej na płynnej biopsji - analizie innowacyjnego biomarkera w postaci pozakomórkowego, nowotworowego DNA z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Opracowane przez Genomed badania, oparte na płynnej biopsji, umożliwią monitorowanie przebiegu choroby nowotworowej i jej leczenia a także wczesne wykrywanie chorób nowotworowych.
Planowany okres realizacji projektu - do 30 września 2018 r.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarząduodwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive