Language:
General MeetingsPrint
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy    

Attention: open in a new window.


Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r.

Dokumenty:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r.

Dokumenty:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r.

Dokumenty:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021 r.

      Dokumenty:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 24 października 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 24 lipca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 16 czerwca 2014 r.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2013 r.

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku na wniosek akcjonariusza Genomed S.A. o umieszczenie w porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomed S.A. odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 r .


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011 r .