• Zamówienia na produkty Sarstedt złożone do 22/12/2023 będą realizowane do 29/12/2023, a zamówienia złożone po 22/12/2023, będą realizowane od 02/01/2024.

Nauka > E-sklep > Regulamin
Regulamin Drukuj
Regulamin e-sklepu    

Uwaga, otwiera nowe okno.

 1. E-sklep internetowy, działający pod adresem genomed.pl, prowadzony jest przez: Genomed S. A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Ponczowej 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000374741, z kapitałem zakładowym 132.130,10 zł opłaconym w całości, nr NIP 7010083563, nr Regon 141108082
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie.
 3. Nasza oferta przeznaczona jest tylko dla firm i instytucji. Nie prowadzimy sprzedaży dla klientów indywidualnych (osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej).
 4. Do dokonywania zakupów w e-sklepie niezbędne jest założenie konta klienta. Aby założyć konto klienta należy wypełnić formularz dostępny na stronie rejestracji,  w tym podać adres e-mail, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.
 5. Zamówienia można składać w formie:
  • przez stronę internetową www.genomed.pl
  • e-mailem, telefonicznie, faksem
  Każde zamówienie winno zawierać:
  • nazwy wybranych produktów wraz z numerem katalogowym, zamawiane ilości
  • nazwisko i imię osoby zamawiającej, telefon kontaktowy
  • dokładną nazwę i adres instytucji zamawiającej oraz adres, na który powinien zostać dostarczony towar
  • NIP instytucji zamawiającej
 6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej e-sklepu:
  • podawane są w złotych polskich,
  • zawierają podatek VAT,
  • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy
  Zamówione towary dostarczane są przez firmę kurierską TNT. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia
 7. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest przez nas e-mailem, faxem lub telefonicznie Zamówienie, które nie zostało przez nas potwierdzone – nie dotarło do nas, najprawdopodobniej z przyczyn technicznych. Prosimy wówczas o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.
 8. Umowa sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep pomiędzy Genomed S.A. a Klientem zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta w sposób określony w pkt. 5 Regulaminu. Umowa świadczenia usług oferowanych przez Sklep pomiędzy Genomed S.A. a Klientem zostaje zawarta z chwilą doręczenia przez Sklep Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. W przypadku zamówienia na Usługę gdy dostarczony przez Klienta materiał nie spełnia wymagań jakościowych, Sklep zastrzega sobie możliwość odrzucenia zamówienia. Sklep poinformuje o tym Klienta  w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 10. Zamówienia realizujemy w terminie od 3 dni do 3 tygodni w zależności od rodzaju towaru lub usługi.
 11. GENOMED S.A. oferuje następujące sposoby płatności:
  a) przelewem na konto:
  nr rachunku bankowego: 56 1600 1374 0003 0052 0282 6001
  Bank: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  Odbiorca: GENOMED S.A. ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa
  b)przelewem elektronicznym
  c)kartą kredytową
  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 12. Dowód zakupu (faktura) dołączany jest do przesyłki.
 13. Prosimy o sprawdzenie otrzymanej przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia nieprawidłowości odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego spisania protokołu uszkodzenia towaru.
 14. Wszelkie ewentualne niezgodności ilościowe uwzględnione zostaną jedynie, gdy fakt ten zostanie zgłoszony telefonicznie lub drogą elektroniczną w przeciągu trzech dni roboczych od dnia odbioru przesyłki.
 15. Towary sprzedawane przez nas objęte są 12 miesięczną  gwarancją producenta.
 16. W przypadku stwierdzenia wad zamówionych towarów Klientowi przysługuje prawo do złożenia w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki reklamacji w e-sklepie. Reklamacje można złożyć e-mailowo, telefonicznie, faksem do Biura Obsługi Klienta. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Odbiór reklamowanego towaru od Klienta odbywa się na koszt Genomed SA i tylko przez kuriera TNT zamówionego przez Biuro Obsługi Klienta.
 17. Sklep nie przyjmuje zwrotów zakupionych towarów.
 18. Dane osobowe:
  1. Dokonując zakupu w e-sklepie  Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Genomed S.A. oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić realizację zamówienia przez Genomed S.A..
  2. Administratorem danych osobowych jest Genomed S.A., ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa
  3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)
 19. W sprawach nieuregulowanych tym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive