• W dniach 19.08-30.08.2024 nastąpi przerwa w realizacji zamówień produktów Sarstedt. Zamówienia złożone do dnia 19.08 włącznie zostaną zrealizowane do końca sierpnia. Zamówienia złożone po 19.08, będą realizowane od 02.09.

Nauka > O firmie
O Firmie Drukuj
Genomed S.A.    

Uwaga, otwiera nowe okno.

Genomed SA obchodzi XV-lecie

Firma Genomed SA obchodziła swoje 15-lecie, ogłaszając wdrożenie usługi profilaktycznego badania genomu człowieka.
Genom Profilaktyczny to najbardziej kompleksowe badanie genetyczne, którego powstanie było możliwe dzięki wielu latom działalności badawczo-rozwojowej firmy.
Genomed SA działa od 16 lat, świadcząc usługi sekwencjonowania i analizy DNA, RNA, syntezy DNA oraz diagnostyki genetycznej, w tym badań prenatalnych. Z jej usług korzysta ponad tysiąc jednostek badawczych, uczelni, firm, klinik w Polsce i Unii Europejskiej.

GENOMED S.A.

jest innowacyjną firmą, założoną przez grupę naukowców z kilkunastoletnim doświadczeniem i znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie genomiki, jak również licznymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach (m.in. dwie w prestiżowym Nature). Założyciele Genomedu są prekursorami tej nowej dziedziny badań. Zaangażowani byli w jeden z pierwszych projektów naukowych na tym polu, czyli sekwencjonowanie genomu drożdży. Założyciele spółki utworzyli i przez wiele lat kierowali laboratorium usługowym, specjalizującym się w sekwencjonowaniu i syntezie DNA - w latach 2000-2007 największym serwisie usługowym tego typu w Polsce - i ostatecznie zdecydowali się założyć własną firmę. Uzyskana przez nas w 2008 r. inwestycja firmy venture capital (MCI.BioVentures) pozwoliła na pełne wyposażenie laboratorium (w tym na zakup wysokoprzepustowych sekwenatorów i syntetyzera DNA) oraz na powstanie oferty diagnostycznej. Dalszy rozwój Genomed SA był możliwy dzięki skutecznemu pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych na realizację projektów badawczo-rozwojowych.

ZESPÓŁ GENOMEDU

tworzy dziś wyjątkowa grupa biologów molekularnych, diagnostów, bioinformatyków, lekarzy – genetyków klinicznych oraz przedstawicieli naukowych i medycznych, wspierana przez Radę Nadzorczą z bogatym doświadczeniem biznesowym. Zespół firmy, poza bieżącą obslugą klientów z sektora nauki i przemysłu oraz  pacjentów, nieustannie rozwija własną metodykę, bazy danych i oprogramowanie dla genomiki spersonalizowanej.
ROZWÓJ FIRMY

Działalność w zakresie diagnostyki genetycznej  stała się możliwa dzięki powołaniu w 2009 roku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (NZOZ) Genomed i uruchomieniu poradni genetycznej.

Obecnie Genomed świadczy usługi w zakresie analizy DNA i diagnostyki chorób genetycznych opartej na sekwencjonowaniu DNA z wykorzystaniem najnowszych technologii genomowych dla ponad 300 ośrodków naukowych, firm biotechnologicznych oraz instytucji medycznych. Wśród naszych klientów są wszystkie najbardziej renomowane ośrodki naukowe i medyczne.


Warszawa, ul. Ponczowa 12. Siedziba firmy.
NZOZ Genomed, laboratoria.


        


Warszawa, ul. Ponczowa 10.
Laboratoria SANCO i NGS.Z roku na rok spółka uzyskuje coraz lepsze wyniki finansowe. Genomed jest jedyną firmą działająca w branży technologii analizy DNA, która już w trzecim roku działalności wypracowała zysk. Z dniem 30 grudnia 2010 Genomed przekształcił się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W marcu 2011 Genomed S.A. przeprowadził prywatną ofertę akcji, pozyskując prawie 3 mln zł. W dniu 30 maja 2011 Spółka zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu - rynku NewConnect. Środki pozyskane z nowej emisji akcji Genomed przeznaczył na dalszy rozwój i wdrożenie najnowszych technologii sekwencjonowania genomów do diagnostyki genetycznej.

Wyniki finansowe - PLN


NASZE CELE

Genomed rozwija diagnostykę molekularną opartą na sekwencjonowaniu DNA w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na te usługi. Stanowią one podstawę dla działań profilaktycznych i leczniczych, takich jak enzymatyczna terapia zastępcza czy terapia genowa. Rozwijana przez Genomed technologia pozwala na odczytanie i analizę dowolnego genu, z puli poznanych prawie 7 000 genów, związanych z chorobami genetycznymi. Jesteśmy w stanie analizować sekwencje genów w poszukiwaniu praktycznie wszelkich wariantów i zmian strukturalnych, związanych z chorobami dziedzicznymi. Tak szeroką ofertę mają jedynie najlepsze światowe placówki diagnostyki genetycznej.

Działania spółki ukierunkowane są na wprowadzenie technologii genomowej do medycyny spersonalizowanej - nowego sektora usług związanych z ochroną naszego zdrowia. Jej podstawą jest znajomość kompletnej sekwencji DNA genomu pacjenta - około 6 mld liter kodu. Uzyskany indywidualny zapis genomu jest już podstawą dla diagnostyki, profilaktyki zdrowotnej, a także dla terapii genowej i enzymatycznej. Przygotowując się do komercyjnej analizy genomu ludzkiego, Genomed SA jako pierwszy w Polsce wdrożył do celów diagnostycznych sekwencjonowanie nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing - NGS) z wykorzystaniem pirosekwencjonowania (system GS Junior firmy Roche), a następnie, jako pierwsza prywatna placówka w kraju, zakupił MiSeq Personal Sequencer firmy Illumina. Obecnie firma dysponuje zestawem sekwenatorów firmy Illumina, przy realizacji większych projektów i zleceń klientów, zależnie od wymagań projektu, współpracując z certyfikowanymi dostawcami usług sekwencjonowania.


NASZA OFERTA

Usługi diagnostyczne: laboratorium diagnostyki genetycznej NZOZ Genomed specjalizuje się w wykonywaniu badań genetycznych opartych na metodzie sekwencjonowania DNA, obecnie rutynowo wykorzystując w tym celu metodę  sekwencjonowania nowej generacji (inaczej: sekwencjonowania genomowego, ang. Next Generation Sequencing - NGS). Uzyskane wyniki potwierdzane są klasyczną metodą referencyjną (metodą Sangera). Oferta laboratorium skierowana jest zarówno do placówek medycznych, jak i bezpośrednio do pacjentów.
W ofercie diagnostycznej Genomed SA znajduje się lista ponad 230 badań dla ponad 140 jednostek chorobowych oraz poradnictwo genetyczne. Firma oferuje panele wielogenowe, opracowane  w ramach projektów badawczo-rozwojowych, badania pełnego eksomu (WES) i całogenomowe (WGS).
W latach 20210-2012  Spółka na zlecenie Instytutu Matki i Dziecka w ramach ogólnopolskiego programu badań przesiewowych noworodków wykonywała sekwencjonowanie DNA i analizę diagnostyczną genu związanego z mukowiscydozą.
W latach 2013-2015 Genomed SA wprowadzał do Polski nieinwazyjne, genetyczne badanie prenatalne (ang. NIPT), wykonując badanie prenatalne NIFTY dzięki transferowi technologii z firmy BGI.


Od roku 2018  w ścisłej współpracy z firmą Illumina Inc., światowym liderem technologii  NGS, Genomed SA uruchomił w swoim nowym w pełni zautomatyzowanym laboratorium wysokoprzepustowy test SANCO, posiadający certyfikat CE IVD na cały proces, jedyne obecne na rynku całogenomowe, nieinwazyjne badanie prenatalne.
Laboratorium diagnostyki genetycznej Genomed S.A. uzyskało najwyższą liczbę rekomendacji spośród laboratoriów prywatnych w rankingu laboratoriów wykonujących badania genetyczne w Polsce.

Firma uzyskuje stale międzynarodowe certyfikaty EMQN (European Molecular Quality Network) oraz Cystic Fibrosis Network, poświadczające wysoką jakość usług. Laboratorium NZOZ Genomed należy do Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i jest wpisane na listę laboratoriów prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 2854.


Usługi dla nauki: Genomed oferuje wszelkie typy analizy sekwencji DNA i RNA, w tym sekwencjonowanie i analizę genomów eukariotycznych, i prokariotycznych,  transkryptomów oraz metagenomów. Spółka oferuje kompleksowe usługi sekwencjonowania genomowego i realizuje dla klientów pełne projekty, oparte na technologii NGS, od przygotowania bibliotek po analizę bioinformatyczną.


NASZA STRATEGIA

opiera się na adaptacji zaawansowanych technologii, nie ograniczonych tylko do sekwencjonowania DNA, na potrzeby indywidualnego klienta. Koncentrujemy się na dostarczaniu specjalistycznych i innowacyjnych badań diagnostycznych i przesiewowych dla polskich pacjentów oraz usług badawczo-rozwojowych dla klientów naukowych, w atrakcyjnych, i dostępnych  cenach, ze stale wzrastającą ilością informacji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii sekwencjonowania i analizy DNA. Wprowadzamy technologię genomową, tworząc podstawy medycyny spersonalizowanej - wykorzystującej rozwój metod analizy,  a także modyfikacji genomu, do personalizacji leczenia,  szczególnie chorób genetycznie uwarunkowanych.NASZE PROJEKTY B+R


W październiku 2009 r. Genomed otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Innowacyjna Gospodarka (POIG 1.4-4.1.) na realizację projektu: "Zastosowanie technologii odczytywania pełnych genomów ludzkich w diagnostyce medycznej", zakończonego z dniem 31.12.2013.

 W dniu 31 maja 2011 r Genomed S.A. podpisał umowę z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i zakończył realizację projektu „Przygotowanie spółki do debiutu na rynku New Connect” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.3.2.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4, w latach 2012 -2015 Genomed realizował projekt: "Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej". Celem projektu było opracowanie innowacyjnych usług dla medycyny spersonalizowanej, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, zastosowanej do masowej analizy wybranych regionów genomu pacjentów, obejmujących m.in. geny odpowiedzialne za problemy nowotworowe i odpowiedź na leki.


W latach 2010-2015 Genomed wspólnie z  Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych oraz Instytutem Onkologii realizował projekt studiów doktoranckich Bioinformatyka w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmierzający do wykształcenia nowej kadry bioinformatyków, wyspecjalizowanych w analizie danych genomowych.

W latach 2013-2016 roku Genomed realizował projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH: "Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej". Celem projektu, który zakładał ścisłą współpracę Spółki z najlepszymi instytutami w dziedzinie biologii molekularnej i medycyny w Polsce, było uzyskanie bazy genomowej polskiej subpopulacji kaukaskiej. Cel ten został w całości osiągnięty – powstała baza, oparta na pełnych genomach 126 zdrowych, długowiecznych (90+) Polaków, zawierająca bogaty zestaw danych klinicznych i biochemicznych, dostępna na zasadach komercyjnych.


W ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, Genomed od września 2014 do stycznia 2019 roku uczestniczył w realizacji projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: "Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki, adjuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji", opracowując nowatorskie metody diagnostyki genetycznej chorób neurodegeneracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dystrofii siatkówki i zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

Spółka uzyskała także dofinansowania na realizację projektu w ramach działania: Oś priorytetowa I "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" dla Działania 1.2 "Projekty badawczo-rozwojowe" dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i realizowała go w terminie 01.10.2016-31.012.2018. Przyznana dotacja została wykorzystana na opracowanie metod nieinwazyjnej diagnostyki genetycznej i profilaktyki chorób nowotworowych, opartej na płynnej biopsji - analizie innowacyjnego biomarkera w postaci pozakomórkowego, nowotworowego DNA z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Opracowane przez Genomed badania, oparte na płynnej biopsji, umożliwią monitorowanie przebiegu choroby nowotworowej i jej leczenia a także wczesne wykrywanie chorób nowotworowych.


NAGRODY dla GENOMEDU

W listopadzie 2010 Genomed otrzymał nagrodę Everesty 2010 przyznawaną przez MCI Management w kategorii Najbardziej Dynamiczny Rozwój oraz został laureatem półfinałów Eurocan European Venture Contest.

W maju 2011 kapituła nagrody Mistrza Biznesu, składająca się z wybitnych przedstawicieli biznesu, mediów i nauki, przyznała Genomed S.A. nagrodę Mistrza Biznesu w kategorii Innowacje. Nagroda jest wyrazem uznania dla nowatorskiego działania firmy w dziedzinie diagnostyki genetycznej i medycyny spersonalizowanej. Organizatorem konkursu jest „Businessman.pl” oraz Migut Media S.A..


W roku 2017 prezes Genomed S.A, dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska, zajęła 2 miejsce w pierwszej "10" najlepiej zarządzających pań prezes w kategorii firm poniżej 50 mln obrotu rocznie


Laureatki rankingu „100 Kobiet Biznesu” oceniane są na podstawie kryteriów świadczących o zrównoważonym rozwoju i doskonałej kondycji firm, którymi zarządzają. Oprócz wymiernych kryteriów, takich jak dynamika zysku i sprzedaży za ostatnie dwa lata działalności, brane są pod uwagę także kryteria, których nie uwzględniają bilanse firm, a które są równie istotne: etyka zawodowa, nieposzlakowana opinia firmy czy wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie biznesowe.

2-ga pozycja Pani Anny Boguszewskiej-Chachulskiej w rankingu, to przede wszystkim uznanie wyników finansowych osiągniętych przez Genomed S.A. - nagroda jest więc sukcesem całego zespołu zarządzającego i pracowników Spółki.odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive