Reklama
Reklama
Reklama

Reklama

TechnologiaDrukuj

Sekwencjonowanie nowej generacji (Next Generation Sequencing - NGS)    


Genomed SA jako pierwszy w Polsce wdrożył do celów diagnostycznych sekwencjonowanie nowej generacji (Next Generation Sequencing - NGS) z wykorzystaniem pirosekwencjonowania (system  GS Junior), a następnie, jako pierwsza prywatna placówka w kraju, zakupił MiSeq Personal Sequencer firmy illumina.

Znaczenie sekwencjonowania genomowego ciągle rośnie, a nowe metody pozwalają na skokowe zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów, co prowadzi do dynamicznego rozwoju genomiki personalnej. Zespół Genomed na bieżąco śledzi nowe rozwiązania w technologii sekwencjonowania nowej generacji, które są testowane praktycznie od 2005 roku. Pierwszy sekwenator zakupiony przez Genomed wykorzystywał metodę pirosekwencjonowania - jedną z najbardziej znanych, sprawdzonych metod sekwencjonowania nowej generacji. MiSeq Personal Sequencer wykorzystuje system oparty na sekwencjonowaniu przez syntezę (SBS - ang. sequencing by synthesis), który jest obecnie uważany za najskuteczniejszy i w konsekwencji – jest najbardziej rozpowszechniony na świecie.
Sekwencjonowanie nowej generacji staje się podstawowym narzędziem w diagnostyce genetycznej, zastępując dotychczasowe metody w każdym przypadku, gdy w grę wchodzi choroba o trudnym do ustalenia podłożu genetycznym – gdy wymagana analiza obejmuje nawet pojedyncze geny, ale złożone z kilkunastu – kilkudziesięciu eksonów, a szczególnie, gdy nie jesteśmy w stanie wskazać wąskiego zestawu genów do analizy i sięgamy do bardziej uniwersalnego narzędzia, jakim jest analiza części kodującej genomu (eksomu, ang. Whole Exome Sequencing, WES) czy wręcz analizy całogenomowej (ang. Whole Genome Sequencing, WGS).

Od  samego początku istnienia firmy jej celem jest analizowanie genomów i świadczenie usług opartych na NGS. Już w pierwszych latach istnienia firmy, w 2009 roku, Genomed rozpoczął świadczenie takich usług dla środowiska naukowego. Przez nasz zespół zostało wykonane pierwsze w Polsce sekwencjonowanie genomu bakterii techniką NGS, a w 2011 roku - pierwsze analizy eksomów pacjentów; od roku 2013, w ramach realizacji przełomowego projektu analizy genomów 130 zdrowych osób długowiecznych, wykonywane jest w Genomed sekwencjonowanie całego genomu człowieka w celu tworzenia polskiej genomowej bazy referencyjnej dla zastosowań w medycynie personalizowanej (projekt zakończony w początku 2016 r.).

Genomed jest niekwestionowanym liderem NGS w Polsce, dostawcą bardzo zaawansowanych usług NGS, o bardzo szerokim zakresie, obejmującym złożone analizy bioinformatyczne. Oferta Genomedu jest uniwersalna – w swej części diagnostycznej obejmuje badania dla indywidualnych pacjentów, szpitali i klinik, lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie, ośrodków wykonujących badania kliniczne, a w swej części naukowej – skierowana jest do społeczności naukowej, firm biotechnologicznych i farmaceutycznych.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji:

 
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive