Strona główna > O firmie > O firmie
O firmie
Drukuj
Genomed S.A.    

jest innowacyjną firmą, założoną przez grupę naukowców z kilkunastoletnim doświadczeniem i znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie genomiki, jak również licznymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach (m.in. dwie w prestiżowym Nature). Założyciele Genomedu są prekursorami tej nowej dziedziny badań. Zaangażowani byli w jeden z pierwszych projektów naukowych na tym polu, czyli sekwencjonowanie genomu drożdży. Założyciele spółki utworzyli i przez wiele lat kierowali laboratorium usługowym, specjalizującym się w sekwencjonowaniu i syntezie DNA - w latach 2000-2007 największym serwisie usługowym tego typu w Polsce - i ostatecznie zdecydowali się założyć własną firmę.


ZESPÓŁ GENOMEDU

tworzy dziś wyjątkowa grupa biologów molekularnych oraz diagnostów genetycznych, którzy wykorzystują w firmie doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w najlepszym polskim instytucie diagnostyki molekularnej - Instytucie Matki i Dziecka. Wspólnie stworzyli oni w 2009 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ Genomed), oferujący usługi diagnostyczne klientom polskim i zagranicznym. W następnym roku zespół uległ powiększeniu o lekarzy genetyków klinicznych.

Obecnie Genomed świadczy usługi w zakresie analizy DNA i diagnostyki chorób genetycznych opartej na sekwencjonowaniu DNA dla ponad 300 ośrodków naukowych, firm biotechnologicznych oraz instytucji medycznych. Wśród naszych klientów są wszystkie najbardziej renomowane ośrodki naukowe i medyczne. Od początku 2010 do końca 2012 r. spółka na zlecenie Instytutu Matki i Dziecka w ramach ogólnopolskiego programu badań przesiewowych noworodków wykonywała sekwencjonowanie DNA i analizę diagnostyczną genu związanego z mukowiscydozą.


Warszawa, ul. Ponczowa 12. Siedziba firmy.
NZOZ Genomed, laboratoria.


Z roku na rok spółka uzyskuje coraz lepsze wyniki finansowe. Genomed jest jedyną firmą działająca w branży technologii analizy DNA, która już w trzecim roku działalności wypracowała zysk. Z dniem 30 grudnia 2010 Genomed przekształcił się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W marcu 2011 Genomed S.A. przeprowadził prywatną ofertę akcji, pozyskując prawie 3 mln zł. W dniu 30 maja 2011 Spółka zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu - rynku NewConnect.

Wyniki finansowe - PLN


NASZE CELE

Genomed rozwija diagnostykę molekularną opartą na sekwencjonowaniu DNA w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na te usługi. Stanowią one podstawę dla działań profilaktycznych i leczniczych, takich jak enzymatyczna terapia zastępcza czy terapia genowa. Rozwijana przez Genomed technologia pozwala na odczytanie i analizę dowolnego genu, z puli poznanych 6 500 genów związanych z chorobami genetycznymi. Spółka może poszczycić się odczytywaniem sekwencji 150 genów odpowiedzialnych za choroby i opracowuje metodykę analizy mutacji w następnych genach. Jesteśmy w stanie analizować sekwencje genów w poszukiwaniu praktycznie wszelkich mutacji związanych z chorobami dziedzicznymi. Tak szeroką ofertę mają jedynie najlepsze światowe placówki diagnostyki genetycznej.

Obecne działania spółki ukierunkowane są na wprowadzenie technologii genomowej do medycyny spersonalizowanej - nowego sektora usług związanych z ochroną naszego zdrowia. Jej podstawą jest znajomość kompletnej sekwencji DNA genomu pacjenta - około 6 mld liter kodu. Przygotowując się do komercyjnej analizy genomu ludzkiego, specjaliści z Genomedu sprawdzili możliwość zastosowania do celów diagnostycznych danych pochodzących z sekwenatorów genomowych różnych firm, testując ich jakość, ilość i złożoność. By rozpocząć pierwszy etap realizacji projektu odczytywania i analizy całych genomów ludzkich, Genomed zakupił pierwszy w Polsce system GS Junior, a obecnie wdraża zastosowanie sekwencjonowania genomowego do diagnostyki genetycznej w oparciu o system Miseq firmy Illumina.

Środki pozyskane z nowej emisji akcji Genomed przeznacza na dalszy rozwój i wdrożenie najnowszej technologii sekwencjonowania genomów do diagnostyki genetycznej. Uzyskany indywidualny zapis genomu będzie podstawą dla diagnostyki, profilaktyki zdrowotnej, a także dla terapii genowej i enzymatycznej.

NASZA OFERTA

Usługi diagnostyczne: laboratorium diagnostyki genetycznej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ Genomed) specjalizuje się w wykonywaniu badań genetycznych opartych na metodzie sekwencjonowania DNA, rutynowo wykorzystując w tym celu metodę klasyczną (Sangera), ale w coraz większym stopniu także metodę  sekwencjonowania nowej generacji (inaczej: sekwencjonowania genomowego, ang. Next Generation Sequencing - NGS), uzyskane wyniki potwierdzane są klasyczną metodą referencyjną. Oferta laboratorium skierowana jest zarówno do placówek medycznych, jak i bezpośrednio do pacjentów.
W ofercie diagnostycznej Genomed SA znajduje się lista ponad 230 badań dla ponad 140 jednostek chorobowych oraz poradnictwo genetyczne. Firma oferuje także badania oparte na technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS)., w tym panele wielogenowe, opracowane  w ramach projektów badawczo-rozwojowych, badania pełnego eksomu (WES) i całogenomowe (WGS).
W latach 2013-2015 Genomed SA wykonywał nieinwazyjne, genetyczne badanie prenatalne NIFTY dzięki transferowi technologii z firmy BGI, a od roku 2018  w ścisłej współpracy z firmą Illumina Inc., światowym liderem technologii  NGS, uruchomił w swoim nowym laboratorium w pełni zautomatyzowany, wysokoprzepustowy test SANCO, posiadający certyfikat CE IVD na cały proces.

Laboratorium diagnostyki genetycznej Genomed S.A. (laboratorium NZOZ Genomed) uzyskało najwyższą liczbę rekomendacji spośród laboratoriów prywatnych w rankingu laboratoriów wykonujących badania genetyczne w Polsce.

Usługi dla nauki: Genomed oferuje wszelkie typy analizy sekwencji DNA, w tym analizę polimorfizmu ("Gene Scan"), sekwencjonowanie materiału genetycznego fagów czy genomów bakterii. Spółka realizuje dla klienów pełne projekty oparte na technologii NGS.

Firma uzyskała międzynarodowe certyfikaty EMQN (European Molecular Quality Network) oraz Cystic Fibrosis Network, poświadczające wysoką jakość usług. Laboratorium NZOZ Genomed należy do Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i jest wpisane na listę laboratoriów prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 2854.

NASZA STRATEGIA

opiera się na adaptacji zaawansowanych technologii, nie ograniczonych tylko do sekwencjonowania DNA, na potrzeby indywidualnego klienta. Koncentrujemy się na dostarczaniu usług diagnostycznych po niskich kosztach ze stale wzrastającą ilością informacji dzięki zastosowaniu coraz bardziej nowoczesnych technologii sekwencjonowania i analizy DNA.

Uzyskana przez nas w 2008 r. inwestycja firmy venture capital (MCI.BioVentures) pozwoliła na pełne wyposażenie laboratorium (w tym na zakup wysokoprzepustowych sekwenatorów, syntetyzera DNA i robota do reakcji PCR) oraz na rozwój oferty diagnostycznej.

W październiku 2009 r. Genomed otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Innowacyjna Gospodarka (POIG 1.4-4.1.) na realizację projektu: "Zastosowanie technologii odczytywania pełnych genomów ludzkich w diagnostyce medycznej". W dniu 31 maja 2011 r Genomed S.A. podpisał umowę z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i zakończył realizację projektu „Przygotowanie spółki do debiutu na rynku New Connect” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.3.2.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4  Genomed kończy realizacje projektu: "Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej". Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych usług dla medycyny spersonalizowanej, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, zastosowanej do masowej analizy wybranych regionów genomu pacjentów, obejmujących m.in. geny odpowiedzialne za problemy nowotworowe i odpowiedź na leki.

W latach 2013-2016 roku Genomed realizował projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH: "Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej". Celem projektu, który zakładał ścisłą współpracę Spółki z najlepszymi instytutami w dziedzinie biologii molekularnej i medycyny w Polsce, było uzyskanie bazy genomowej polskiej subpopulacji kaukaskiej. Cel ten został w całości osiągnięty – powstała baza, oparta na pełnych genomach 126 zdrowych, długowiecznych (90+) Polaków, zawierająca bogaty zestaw danych klinicznych i biochemicznych, dostępna na zasadach komercyjnych.

W ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, Genomed uczestniczy od września 2014 roku w realizacji projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: "Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki, aduwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji".

W latach 2010-2015 Genomed wspólnie z  Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych oraz Instytutem Onkologii realizował projekt studiów doktoranckich Bioinformatyka w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmierzający do wykształcenia nowej kadry bioinformatyków, wyspecjalizowanych w analizie danych genomowych.

Spółka uzyskała dofinansowania na realizację projektu w ramach działania: Oś priorytetowa I "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" dla Działania 1.2 "Projekty badawczo-rozwojowe" dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w terminie 01.10.2016-30.09.2018. Przyznana dotacja jest przeznaczona na opracowanie metod nieinwazyjnej diagnostyki genetycznej i profilaktyki chorób nowotworowych, opartej na płynnej biopsji - analizie innowacyjnego biomarkera w postaci pozakomórkowego, nowotworowego DNA z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Opracowane przez Genomed badania, oparte na płynnej biopsji, umożliwią monitorowanie przebiegu choroby nowotworowej i jej leczenia a także wczesne wykrywanie chorób nowotworowych.

NAGRODY dla GENOMEDU

W listopadzie 2010 Genomed otrzymał nagrodę Everesty 2010 przyznawaną przez MCI Management w kategorii Najbardziej Dynamiczny Rozwój oraz został laureatem półfinałów Eurocan European Venture Contest.

W maju 2011 kapituła nagrody Mistrza Biznesu, składająca się z wybitnych przedstawicieli biznesu, mediów i nauki, przyznała Genomed S.A. nagrodę Mistrza Biznesu w kategorii Innowacje. Nagroda jest wyrazem uznania dla nowatorskiego działania firmy w dziedzinie diagnostyki genetycznej i medycyny spersonalizowanej. Organizatorem konkursu jest „Businessman.pl” oraz Migut Media S.A..


W roku 2017 prezes Genomed S.A, dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska, zajęła 2 miejsce w pierwszej "10" najlepiej zarządzających pań prezes w kategorii firm poniżej 50 mln obrotu rocznie

Laureatki rankingu „100 Kobiet Biznesu” oceniane są na podstawie kryteriów świadczących o zrównoważonym rozwoju i doskonałej kondycji firm, którymi zarządzają. Oprócz wymiernych kryteriów, takich jak dynamika zysku i sprzedaży za ostatnie dwa lata działalności, brane są pod uwagę także kryteria, których nie uwzględniają bilanse firm, a które są równie istotne: etyka zawodowa, nieposzlakowana opinia firmy czy wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie biznesowe.

2-ga pozycja Pani Anny Boguszewskiej-Chachulskiej w rankingu, to przede wszystkim uznanie wyników finansowych osiągniętych przez Genomed S.A. - nagroda jest więc sukcesem całego zespołu zarządzającego i pracowników Spółki.