Strona główna > News > Współpraca z narodowym instytutem leków
News
Print
Współpraca z Narodowym Instytutem Leków    

Na początku grudnia, w trybie obiegowym Genomed podpisał dwie umowy z Narodowym Instytutem Leków (NIL) w Warszawie, których przedmiotem jest wykonywanie na rzecz NIL świadczeń z zakresu biologii molekularnej, w tym sekwencjonowania DNA.

Umowy zostały zawarte na czas jednego roku. Łączna wartość przedmiotu umów wynosi 303.319,11zł brutto. Umowy stanowią kontynuację stałej, wieloletniej współpracy Genomedu z NIL, który prowadzi badania naukowe skutecznie identyfikujące i zwalczające zagrożenia dla zdrowia publicznego, dostarcza danych naukowych m.in. w zakresie ekspertyz mikrobiologicznych i analiz genetycznych, które mają wpływ na podejmowanie praktycznych działań w krajowym systemie opieki zdrowotnej.

„Merytoryczna współpraca z Narodowym Instytutem Leków umożliwia Spółce opracowywanie nowatorskich technik stosowanych w sekwencjonowaniu DNA do celów identyfikacji drobnoustrojów i charakterystyki zakażeń szpitalnych” – mówi dr Andrzej Pałucha, Członek Zarządu Genomed S.A.

Umowy zostały uznane przez zarząd za istotne ze względu na ich łączny, znaczący udział w realizowanej strategii rozwoju sprzedaży usług na rzecz nauki, oraz co równie ważne ze względu na ich znaczenie społeczne.
***
Kontakt dla mediów:
Marta Domańska
Genomed S.A.
tel.: 22 644 60 19
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Więcej informacji w pliku pdf