Strona główna > News > Podpisanie umowy z narodowym centrum badań i rozwo...
News
Print
Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju    

Zarząd Spółki GENOMED S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11.02.2013 została podpisana w trybie obiegowym umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Umowa dotyczy wykonania i finansowania projektu, realizowanego w ramach Programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH pt.: "Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej". Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015 przez konsorcjum POLGENOM, którego liderem jest Spółka. W skład konsorcjum wchodzą: Genomed S.A., Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz firma informatyczna 24 Godziny Sp z o.o. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 4.648.937,00 złotych.

Celem projektu, który zakłada ścisłą współpracę Spółki z najlepszymi instytutami w dziedzinie biologii molekularnej i medycyny w Polsce, jest uzyskanie genomowej bazy referencyjnej polskiej subpopulacji kaukaskiej, opartej na sekwencjach genomowych zdrowych polskich seniorów. Uzyskanie bazy referencyjnej umożliwi bardziej efektywne i prawidłowe diagnozowania genetycznych chorób Polaków oraz przyczyni się do rozwoju spersonalizowanych terapii. Spółka planuje wdrożenie i wykorzystanie bazy do celów komercyjnych, w tym analizy genomów i diagnostyki.