Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 2/2011 - harmonogram przekazywania rapo...
Current ReportsPrint
Raport EBI 2/2011 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2011    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku:


RAPORTY KWARTALNE:

  • Raport za I kwartał 2011 roku: 16 maja 2011 r.
  • Raport za II kwartał 2011 roku: 12 sierpnia 2011 r.
  • Raport za III kwartał 2011 roku: 14 listopada 2011 r.


RAPORT ROCZNY:

  • Raport roczny za 2010 rok: 23 maja 2011 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive