Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 1/2012 - harmonogram publikowania rapor...
Current ReportsPrint
Raport EBI 1/2012 - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku:

RAPORTY KWARTALNE:
  • Raport za IV kwartał 2011 roku: 14 lutego 2012 r.
  • Raport za I kwartał 2012 roku: 14 maja 2012 r.
  • Raport za II kwartał 2012 roku: 14 sierpnia 2012 r.
  • Raport za III kwartał 2012 roku: 14 listopada 2012 r.

RAPORT ROCZNY:
  • Raport roczny za 2011 rok: 31 maja 2012 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive