Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 14/2011 - zawarcie istotnych umów
Current ReportsPrint
Raport EBI 14/2011 - Zawarcie istotnych umów    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki Genomed S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11.10.2011 r. powziął informację o skutecznym zawarciu w trybie obiegowym dwóch umów pomiędzy Spółką a Narodowym Instytutem Leków w Warszawie ("Narodowy Instytut Leków"), których przedmiotem jest wykonywanie przez Spółkę na rzecz Narodowego Instytutu Leków świadczeń z zakresu biologii molekularnej ("Umowy").

Umowy zostały zawarte na czas określony, do dnia 09.10.2012 r. Łączna wartość przedmiotu Umów wynosi 313.650,00 zł brutto. Umowy stanowią kontynuację stałej, wieloletniej współpracy Spółki z Narodowym Instytutem Leków, który jest cenionym ośrodkiem referencyjnym w zakresie ekspertyz mikrobiologicznych i analiz genetycznych. Warunki Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowy zostały uznane przez Spółkę za istotne ze względu na ich łączny, znaczący udział w realizowanej przez Spółkę strategii rozwoju sprzedaży usług na rzecz nauki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive