Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 6/2012 - aktualizacja oświadczenia geno...
Current ReportsPrint
Raport EBI 6/2012 - Aktualizacja oświadczenia Genomed S.A. dotyczącego stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki Genomed S.A. przekazuje aktualizację oświadczenia dotyczącego zakresu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na rynku NewConnect".
Spółka przyjmuje do stosowania zasadę 3.5 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na rynku NewConnect" oraz rezygnuje ze stosowania zasady 9.2, ze względu na fakt, iż umowa zawarta pomiędzy Spółką a Autoryzowanym Doradcą zawiera klauzulę poufności.
Podstawa prawna:
§ 4 ust.4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport 


Załącznik


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive