Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 13/2012 - incydentalne naruszenie obowi...
Current ReportsPrint
Raport EBI 13/2012 - Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego    

Attention: open in a new window.

Zarząd GENOMED S.A. informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego wynikającego z § 5 ust 4.1. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W raporcie okresowym 11/2012 z dnia 14.08.2012 omyłkowo nie ujęta została informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Skorygowany raport okresowy za II kwartał 2012 roku (12/2012) został w dniu dzisiejszym opublikowany przez Zarząd.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

RaportOsoby reprezentujące spółkę:
  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive