Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 10/2012 - zatwierdzenie dofinansowania ...
Current ReportsPrint
Raport EBI 10/2012 - Zatwierdzenie dofinansowania innowacyjnego projektu badawczego Genomed S.A. z funduszy unijnych (POIG 1.4)    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. powziął w dniu 2 lipca br. informację, że projekt Spółki zatytułowany "Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej", został zatwierdzony do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Całkowity budżet projektu wynosi 4 274 555,00 zł.
Zatwierdzona przez PARP wielkość dofinansowania to 2 750 730,00 zł (69,8%).
Planowany okres realizacji projektu: lata 2012-2014.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych usług dla medycyny spersonalizowanej, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, zastosowanej do masowej analizy wybranych regionów genomu pacjentów, obejmujących m.in. geny odpowiedzialne za problemy nowotworowe i odpowiedź na leki. Godnym podkreślenia jest to, że opracowywany produkt będzie dostosowany do zasobów finansowych państwa polskiego i jego obywateli.

Projekt "Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej" będzie znaczącym rozwinięciem projektu badawczo-rozwojowego Spółki, dotyczącego zastosowania technologii sekwencjonowania pełnych genomów w diagnostyce medycznej, którego część wdrożeniowa kontynuowana jest w 2012 r.

Pozyskanie środków finansowych na realizację nowego projektu w ramach działania POIG 1.4. jest bardzo istotne z punktu widzenia realizacji strategii Emitenta, zmierzającej do udostępnienia innowacyjnych usług z zakresu medycyny spersonalizowanej w przystępnych cenach.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport


Osoby reprezentujące spółkę:
  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive