Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 7/2011 - wyznaczenie pierwszego dnia no...
Current ReportsPrint
Raport EBI 7/2011 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji serii B Spółki GENOMED S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki Genomed S.A. informuje, że Uchwałą Nr 675/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.z dnia 26 maja 2011 r. określono dzień 30 maja 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 102.301 (stu dwóch tysięcy trzystu jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki GENOMED S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna:
§ 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport 


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive