Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 8/2011 - prognoza przychodów genomed s....
Current ReportsPrint
Raport EBI 8/2011 - Prognoza przychodów GENOMED S.A. na lata 2011-2014    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki Genomed S.A. podaje do publicznej wiadomości prognozę przychodów na najbliższe lata.

W przypadku korekt prognozy Emitent będzie o nich informował w raportach bieżących.
Jednocześnie Emitent informuje, iż będzie odnosił się do powyższej prognozy w raportach okresowych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik:

Raport


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive