Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 3/2012 - korekta prognozy przychodów ge...
Current ReportsPrint
Raport EBI 3/2012 - Korekta prognozy przychodów Genomed S.A. na rok 2012    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy przychodów Spółki na rok 2012, zamieszczonej w Raporcie bieżącym nr 8/2011 z dnia 31.05.2011. Przedstawiona prognoza przewidywała osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w roku 2012 w wysokości 9.874.000 PLN.
Na podstawie analizy aktualnego stanu rynku i możliwości ogólnego rozwoju diagnostyki genomowej oraz przewidywań dotyczących najbliższej przyszłości w tym obszarze działalności, Zarząd prognozuje osiągnięcie przez Spółkę na koniec 2012 roku przychodów ze sprzedaży w kwocie 6.364.000 PLN.

Zarząd zaznacza, iż skorygowana prognoza przewiduje wzrost przychodów o 38% w porównaniu do zrealizowanych przez Spółkę w roku 2011.

Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na korektę prognozy są:
- opóźnienia w rozwoju technologii genomowej,
- powolny rozwój rynku i wzrostu zapotrzebowania na produkt - usługi z zakresu medycyny spersonalizowanej.

Wskazane powyżej przyczyny są czynnikami niezależnymi od Spółki.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive