Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 15/2012 - zakwalifikowanie projektu w r...
Current ReportsPrint
Raport EBI 15/2012 - Zakwalifikowanie projektu w ramach II-go konkursu INNOTECH    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 02.10.2012 roku powziął informację o opublikowaniu na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informacji o zakwalifikowaniu Projektu: "Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej" przygotowanego przez konsorcjum POLGENOM, którego Liderem jest Spółka, do finansowania w ramach Ścieżki programowej In-Tech II-go konkursu INNOTECH. Wnioskowana wysokość dofinansowania wynosi 4.648.937,00 złotych.

Celem projektu, który zakłada ścisłą współpracę Spółki z najlepszymi instytutami w dziedzinie biologii molekularnej i medycyny w Polsce, jest rozwój badań z zakresu medycyny spersonalizowanej oraz uzyskanie bazy genomowej polskiej subpopulacji kaukaskiej do celów komercyjnych.

W ramach projektu Spółka będzie odpowiedzialna za: sekwencjonowanie genomowe materiału genetycznego, analizę i weryfikację danych oraz tworzenie referencyjnej bazy danych genomowych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Raport

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive