Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 4/2013 - podpisanie umowy o dofinansowa...
Current ReportsPrint
Raport EBI 4/2013 - Podpisanie umowy o dofinansowanie udziału Genomed S.A. w branżowym programie promocji    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 05.03.2013 roku powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym umowy o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w zakresie poddziałania 6.5.2 "Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji". Umowa dotyczy realizacji i finansowania projektu "Wprowadzenie oferty innowacyjnych usług Genomed S.A. na rynek międzynarodowy". Wysokość otrzymanego przez Spółkę dofinansowania wynosi 530.850,00 PLN, a realizacja projektu zaplanowana jest do kwietnia 2015 roku.Celem projektu jest wprowadzenie całościowej oferty Spółki, obejmującej usługi z zakresu biotechnologii medycznej, na rynki zagraniczne i tym samym znaczne zwiększenie, w całości realizowanych przychodów przez Spółkę, przychodów z eksportu produktów i usług. W ramach realizacji projektu Spółka planuje uczestnictwo w międzynarodowych targach branżowych takich jak: Ogólnoświatowe Targi Biotechnologii - Bio International Convention w Chicago oraz targi Bioforum 2013 w Budapeszcie, a także misjach gospodarczych oraz szkoleniach omawiających różne aspekty strategii budowania marki na rynkach międzynarodowych i prowadzenia zagranicznych działań pro sprzedażowych.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raporty

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive