Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 5/2011 - wprowadzenie do alternatywnego...
Current ReportsPrint
Raport EBI 5/2011 - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki GENOMED S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki Genomed S.A. informuje, że w dniu 23 maja 2011 roku na podstawie uchwały Nr 651/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzono do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 102.301 (sto dwa tysiące trzysta jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki GENOMED S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna:
§ 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive