Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 1/2011 - uzyskanie dostępu do systemu e...
Current ReportsPrint
Raport EBI 1/2011 - Uzyskanie dostępu do systemu EBI    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki Genomed S.A. informuje, iż w dniu 9 maja 2011 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przydzieliła spółce Genomed S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i w związku z tym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
§10 Załącznika do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst"


Raport


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive